Našou myšlienkou je venovať sa okrem deti a dospelých aj našim seniorom a handicapovaným. Našim cieľom je prinavrátiť ich do života a dať im pocit, že nie sú iba odloženou a zbytočnou vecou. Máme radosť ak môžeme vidieť radosť na ich tvárach a ak môžeme pohladiť ich dušu. Robiť radosť nás baví :-).

Organizujeme pre Vás aj zaujímavé workshopy na rôzne témy.